LEDENPORTAAL
Word lid van Platform BK / Become a member of Platform BK
 

Vul om lid te worden onderstaand inschrijfformulier in.
Velden die gemarkeerd zijn met een ‘*’ zijn verplicht. U moet onder het kopje ‘lid’ zelf een wachtwoord en inlogcode verzinnen.
Zodra u zich heeft ingeschreven en lid bent, kunt u bij een volgend bezoek rechts inloggen in uw account.

Mocht u problemen ondervinden bij het inschrijven, mail dan naar info@platformbk.nl.

N.B.: Als u per jaar betaalt, betaalt u voor het lopende jaar slechts voor de maanden tot 1 januari.
-
To become a member, please fill in the registration form below.
Fields marked with an '*' are mandatory. You must make up your own password and login code under the heading 'member'.
Once you have registered and are a member, you can log in to your account on the right during your next visit.

If you have any problems registering, please email info@platformbk.nl.

N.B.: If you pay per year, you only pay for the months until 1 January.

Inschrijfformulier / Sign up form
Persoonlijke gegevens / Personal details
Initialen / Initials *
Voornaam / First Name *
Tussenvoegsel / Prefix
Achternaam / Surname *
Organisatie / Organisation
Contact
E-mail *
Telefoon / Phone number *
Thuisadres / Address
Adres / Address *
Huisnummer / House number *
Toevoeging / Addition
Postcode / Zip code *
Plaats / City *
Land / Country
Overig / Others
Geboorteplaats / Place of birth
Lidmaatschap / Membership
Login (kies een loginnaam / choose a username) *
Wachtwoord (kies een wachtwoord / choose a password) *
Herhaal wachtwoord (kies een wachtwoord / choose a password) *
Automatische incasso? / Direct debit? *
Jaarlijkse contributie / Yearly contribution *
IBAN *
BIC *
Extra vrijwillige bijdrage
Algemene voorwaarde / General condition
Akkoord / I agree *
Vermelding op website / Mention on website
Mijn naam mag vermeld / My name may be mentioned *
Beeldend kunstenaar / Visual artist
Ik ben werkzaam als beeldend kunstenaar / I work as a visual artist *
Verificatie
Om spam te voorkomen maken wij gebruik van een verificatie voor dit formulier. Om het formulier te verzenden moet u de afgebeelde code invullen. De code is niet hoofdlettergevoelig; u kunt hierbij ook kleine letters invullen.
velden gemarkeerd met een '*' zijn verplicht
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?